Complex van de toekomst

Sinds september 2019 zijn bestuursleden van Rood en Wit en de Houtsche rugbyclub in overleg over het intensiveren van de samenwerking op Eindenhout. Tuurlijk, er is de afgelopen seizoenen veel gerealiseerd, waaronder een prachtig tweede cricketveld aan de Leidsevaart en sec de overgang van HFC naar Eindenhout is een prestatie van formaat geweest. Echter, we zitten niet stil. De stip aan de horizon is de realisatie van een nieuw clubhuis en een totale upgrade van het huidige complex. Ook het bestuur van THB heeft recentelijk aangegeven samen met ons te willen kijken naar hoe wij de samenwerking tussen de verenigingen kunnen verbeteren. Zowel Houtsche, Rood en Wit als THB zijn van mening dat de gemeente Haarlem met sportcomplex Eindenhout goud in handen heeft, alleen wordt er tot nu toe te weinig geprofiteerd van de mogelijkheden. Veel leden zijn van mening dat het complex een onaantrekkelijke uitstraling heeft. Hoge stalen hekken die het uitzicht op het hoofdveld belemmeren, fietsenstallingen die veel ruimte in beslag nemen, betonnen platen, een gedateerde kantine, onhygiënische kleedkamers, zeecontainers, maaimachines en ander groot materiaal van SRO dat op het terrein wordt opgeslagen, zorgen er voor dat die typische cricket- en rugbygezelligheid helaas ontbreekt op Eindenhout. En daar willen wij wat aan doen!  

De doelstelling is om samen met de Houtsche en THB én in nauw overleg met andere stakeholders zoals de gemeente Haarlem en SRO een toekomstbestendig complex inclusief clubhuis te realiseren. Om een dergelijk majeur project ook daadwerkelijk mogelijk te maken, zijn veel handjes en enthousiasme nodig. De eerste stappen zijn gezet. Houtsche en Rood en Wit hebben sponsoring in natura ontvangen van de Rabobank Haarlem in de vorm van een ervaren projectleider, Marco van Holten. Hij biedt ons hulp bij het opstellen van een haalbaar business plan om tot een (bij voorkeur) multifunctioneel clubhuis op Sportpark Eindenhout te komen, zodat wij onze leden, gasten en omgeving een optimale en veilige sportomgeving kunnen bieden. In april 2020 is de kick-off meeting geweest met Marco om het Plan van Aanpak (PvA) voor het ondersteuningstraject door te spreken. Belangrijke voorwaarde voor het slagen van het traject is draagvlak binnen alle verenigingen, Houtsche, Rood en Wit en THB. De ervaring leert dat dit draagvlak gecreëerd en gewaarborgd kan worden door het instellen van een projectgroep waarin de besturen van de verenigingen zijn vertegenwoordigd. In de tweede plaats is een goede communicatie tussen de projectgroep, de werkgroepen, het bestuur en de leden cruciaal. In de derde plaats moet er betrokkenheid en bereidheid zijn tot medewerking vanuit de gemeente en andere partners (zoals SRO). In de vierde plaats is inzet en betrokkenheid van de projectgroepsleden key. Tenslotte moet er bereidheid zijn binnen de projectgroep en onder de leden om zaken binnen Rood en Wit te veranderen, bijvoorbeeld het opzetten van een aparte Stichting ter exploitatie van het clubhuis waarin ook de Houtsche en THB een bestuurszetel hebben.

Vanzelfsprekend is het meekrijgen van de gemeente Haarlem in onze plannen een belangrijke sleutel tot succes. En de voortekenen zijn goed. In december 2019 hebben wij namelijk gezamenlijk met de Houtsche onze plannen voor de toekomst gepresenteerd aan de gemeente Haarlem, die erg enthousiast zijn ontvangen. Hieronder is het visiedocument dat wij gepresenteerd hebben aan de gemeente te vinden. Als voorbereiding op de meeting met de gemeente is oud-Rood en Witter en architect Sander Hazevoet met ons over het complex gelopen en heeft een aantal toekomstige inrichtingsscenario’s gemaakt. Zie hieronder één van de opties.

Wat is de huidige status van het traject en hoe gaan we verder? Op dit moment richten wij onze pijlen op de totstandkoming van een meerjarenovereenkomst met THB over gebruik van de huidige kantine. Wij hebben afgesproken om daarna het “complex van de toekomst” project concrete handen en voeten te gaan geven. Voor de goede orde: het nadenken over een omnivereniging zoals besproken in het “Plan van Muiswinkel” sluit keurig aan bij het idee om samen met Houtsche en THB de samenwerking concreet gestalte te geven middels een gezamenlijk PvA voor een toekomstig gezamenlijk clubhuis.  

Voor jullie beeldvorming: de projectgroep voor het nieuwe clubhuis zal uit circa 15 personen bestaan, bij voorkeur 5 Rood en Wit-leden, 5 Houtsche en 5 THB-leden. Deze verhouding zal ook gelden voor de werkgroepen die uit 3 of 4 personen zullen bestaan. In de projectgroep zullen de voorzitters van de 6 projectgroepen zitting hebben, vertegenwoordigers van de besturen van Rood en Wit, Houtsche en (bij voorkeur) THB en een secretaris. De projectgroep zal één keer per maand bijeenkomen, waarbij ook de gemeente en mogelijk ook andere stakeholders zullen worden uitgenodigd. Wij hebben tot doel om in september de eerste contouren te kunnen schetsen van de leden die zitting zullen nemen in de werkgroepen. De tijdsbesteding is circa 1-2 uur per week. Mocht je interesse hebben om deel uit te maken van één van de werkgroepen of andere tips hebben, stuur dan een mailtje naar Martijn Beversluis via [email protected] Persoonlijk heb ik enorm veel zin om dit project samen met jullie op te pakken. Ik ben er van overtuigd dat er heel veel positieve energie door onze vereniging gaat stromen. Het zal zorgen voor een intensievere samenwerking tussen Houtsche en THB waarvan alle verenigingen zullen profiteren. Op naar een gezamenlijke toekomst!

 

Namens het bestuur van Rood en Wit,

Martijn Beversluis

 

Meer informatie:

Plan van aanpak ondersteuningstraject de Houtsche - Rood Wit

Visie Hcc Rood Wit

Sportcomplex Eindenhout 1e verkenning

 Sponsors


Mededelingen


PARKEREN & ROUTE : VOLG VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT PARKEERPLAATS s.v.p. bij de school (zie onder), niet bij de ingang cricketveld!
Volg route : Van Limburg Stirumstraat - niet naar Leidsevaartkant! LET OP ALLEEN PARKEREN IN DE ZIJSTRAAT VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT (er staat een geel bord 'school' boven de Wagenweg) deze is 50 meter ten noorden van de wandelingang Wagenweg 240 bij EINDENHOUT. Vanaf parkeerplaats 200 meter lopen door het parkje met tuinkoepel naar het veld. Tas tillen svp, niet over schelpenpad trekken. Moet lukken :-). Auto's niet parkeren bij de ingang cricketveld. Lees verder

Beeldverslag van zaterdag 10 juli.
De strijd om de Posthuma Beker en de van Baasbank Trofee vastgelegd door Dorothee. Lees verder