ALV H.C.C. Rood en Wit (zie convocatie) tijdens slotdag op zondag 27 augustus 2017 met een paar verrassingen.

Bericht geplaatst op 15-08-2017

De eerste slotdag op Eindenhout met wedstrijden van R&W 1 en 3, ijsjesvangen met de jeugd, Hard Gras editie 115 presentatie (die moet je gelezen hebben en wij verkopen ze ter plekke). Tijdens de vergadering een mooie onthulling! Zorg dat je er de hele dag bij bent.

Convocatie ALV H.C.C. Rood en Wit op 27 augustus 2017
 
Beste leden,                                                    

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een korte, speciale Algemene Leden Vergadering van de Haarlemsche Cricket Club Rood en Wit op zondag 27 augustus 2017 om +/- 18.00 uur (rekening houdend met de afloop van de wedstijd van R&W1 én met het mooie SET-diner) in het clubhuis op Eindenhout.
Deze tussentijdse Algemene Ledenvergadering is (o.a.) bedoeld om officieel enkele nieuwe bestuursleden te inaugureren.
Adres : Wagenweg 240, 2012 NP Haarlem Parkeren bij de ingang van de tennisbaan/ Lyceum Sancta Maria.

Agenda
Algemene Leden Vergadering van de Haarlemsche Cricket Club Rood en Wit , zondag 27 augustus 2017 om +/- 18.00 uur in het clubhuis op Eindenhout.
Opening
Samenstelling bestuur:
Het bestuur stelt voor Ellen Smit tot commissaris jeugdcricket en Hans van Beurten te benoemen tot secretaris.
 
Kandidaten tegen de te benoemen bestuursleden dienen volgens artikel 12, lid 2 der statuten uiterlijk zeven dagen voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter te worden ingediend door tenminste tien stemgerechtigde leden.
Mededelingen bestuur
Rondvraag
Sluiting
 
Namens het bestuur van HCC Rood en Wit,
Huib van Walsem
Voorzitter
 Sponsors


Mededelingen


PARKEREN & ROUTE : VOLG VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT PARKEERPLAATS s.v.p. bij de school (zie onder), niet bij de ingang cricketveld!
Volg route : Van Limburg Stirumstraat - niet naar Leidsevaartkant! LET OP ALLEEN PARKEREN IN DE ZIJSTRAAT VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT (er staat een geel bord 'school' boven de Wagenweg) deze is 50 meter ten noorden van de wandelingang Wagenweg 240 bij EINDENHOUT. Vanaf parkeerplaats 200 meter lopen door het parkje met tuinkoepel naar het veld. Tas tillen svp, niet over schelpenpad trekken. Moet lukken :-). Auto's niet parkeren bij de ingang cricketveld. Lees verder

Beeldverslag van zaterdag 10 juli.
De strijd om de Posthuma Beker en de van Baasbank Trofee vastgelegd door Dorothee. Lees verder